جشنواره عید تا عید ۱۴۰۰

تا ۴۰ درصد تخفیف روی تمام دوره‌ها

این ۴ آموزش جدید و تازه از تنور درآمده را از دست ندهید!

این ۳ آموزش جدید و تازه از تنور درآمده را از دست ندهید!

آموزش پریمیر مقدماتی تا پیشرفته
۴۰%
تخفیف

آموزش پریمیر ۲۰۲۱ مقدماتی تا پیشرفته

۵.۰۰ ۱ رای
۲۹۸,۰۰۰ تومان ۱۸۰,۰۰۰ تومان
۷
۲۹۸,۰۰۰ تومان ۱۸۰,۰۰۰ تومان
آموزش اصولی ایلاستریتور مقدماتی تا پیشرفته 2021
۴۰%
تخفیف

آموزش ایلاستریتور ۲۰۲۱ مقدماتی تا پیشرفته

۵.۰۰ ۲ رای
۳۹۸,۰۰۰ تومان ۲۴۰,۰۰۰ تومان
۵
۳۹۸,۰۰۰ تومان ۲۴۰,۰۰۰ تومان
آموزش فتوشاپ 2021 مقدماتی تا پیشرفته
۴۰%
تخفیف

آموزش اصولی فتوشاپ ۲۰۲۱ مقدماتی تا پیشرفته

بدون امتیاز ۰ رای
۳۹۸,۰۰۰ تومان ۲۴۰,۰۰۰ تومان
۸
۳۹۸,۰۰۰ تومان ۲۴۰,۰۰۰ تومان
آموزش فتومونتاژ دفاع مقدس
۳۴%
تخفیف

آموزش طراحی پوستر دفاع مقدس

بدون امتیاز ۰ رای
۱۴۹,۰۰۰ تومان ۹۹,۰۰۰ تومان
۹
۱۴۹,۰۰۰ تومان ۹۹,۰۰۰ تومان
آموزش پریمیر مقدماتی تا پیشرفته
۴۰%
تخفیف

آموزش پریمیر ۲۰۲۱ مقدماتی تا پیشرفته

۵.۰۰ ۱ رای
۲۹۸,۰۰۰ تومان ۱۸۰,۰۰۰ تومان
۷
۲۹۸,۰۰۰ تومان ۱۸۰,۰۰۰ تومان
آموزش اصولی ایلاستریتور مقدماتی تا پیشرفته 2021
۴۰%
تخفیف

آموزش ایلاستریتور ۲۰۲۱ مقدماتی تا پیشرفته

۵.۰۰ ۲ رای
۳۹۸,۰۰۰ تومان ۲۴۰,۰۰۰ تومان
۵
۳۹۸,۰۰۰ تومان ۲۴۰,۰۰۰ تومان
آموزش فتوشاپ 2021 مقدماتی تا پیشرفته
۴۰%
تخفیف

آموزش اصولی فتوشاپ ۲۰۲۱ مقدماتی تا پیشرفته

بدون امتیاز ۰ رای
۳۹۸,۰۰۰ تومان ۲۴۰,۰۰۰ تومان
۸
۳۹۸,۰۰۰ تومان ۲۴۰,۰۰۰ تومان
تکسچر شاتراستوک
۴۲%
تخفیف

بانک تکسچر شاتراستوک

۳.۶۷ ۳ رای
۴۸,۰۰۰ تومان ۲۸,۰۰۰ تومان
۱۹۲
۴۸,۰۰۰ تومان ۲۸,۰۰۰ تومان
بانک فایل لایه باز ایرانی
۳۴%
تخفیف

مجموعه فایل لایه باز ایرانی

۳.۷۱ ۷ رای
۲۹۸,۰۰۰ تومان ۱۹۸,۰۰۰ تومان
۵۱
۲۹۸,۰۰۰ تومان ۱۹۸,۰۰۰ تومان
آموزش نرم افزار ادیوس 7
۴۱%
تخفیف

آموزش ادیوس ویژه آتلیه ها

۵.۰۰ ۲ رای
۱۴۸,۰۰۰ تومان ۸۸,۰۰۰ تومان
۶۱
۱۴۸,۰۰۰ تومان ۸۸,۰۰۰ تومان
آموزش پروژه محور پریمیر
۳۴%
تخفیف

آموزش پریمیر ویژه بازار کار

۵.۰۰ ۱ رای
۱۴۸,۰۰۰ تومان ۹۸,۰۰۰ تومان
۵۹
۱۴۸,۰۰۰ تومان ۹۸,۰۰۰ تومان
آموزش جامع افتر افکت
۳۴%
تخفیف

آموزش افترافکت ویژه بازار کار

بدون امتیاز ۰ رای
۱۴۸,۰۰۰ تومان ۹۸,۰۰۰ تومان
۳۲
۱۴۸,۰۰۰ تومان ۹۸,۰۰۰ تومان
آموزش تکنیک های فتوکامپوزیت
۴۲%
تخفیف

آموزش تکنیک های فتوکامپوزیت

۴.۰۰ ۲ رای
۴۸,۰۰۰ تومان ۲۸,۰۰۰ تومان
۶۲
۴۸,۰۰۰ تومان ۲۸,۰۰۰ تومان
آموزش ترکیب تصاویر و فتومونتاژ
۳۱%
تخفیف

آموزش فتومونتاژ و ترکیب تصاویر

۵.۰۰ ۲ رای
۱۲۸,۰۰۰ تومان ۸۸,۰۰۰ تومان
۹۱
۱۲۸,۰۰۰ تومان ۸۸,۰۰۰ تومان
افترافکت
۳۴%
تخفیف

آموزش افترافکت ویژه بازار کار ۲

۴.۰۰ ۱ رای
۱۴۸,۰۰۰ تومان ۹۸,۰۰۰ تومان
۶۶
۱۴۸,۰۰۰ تومان ۹۸,۰۰۰ تومان
۳۴%
تخفیف

آموزش ایلاستریتور ویژه بازار کار

۳.۰۰ ۴ رای
۱۴۸,۰۰۰ تومان ۹۸,۰۰۰ تومان
۱۳۳
۱۴۸,۰۰۰ تومان ۹۸,۰۰۰ تومان
آموزش کورل درا ویژه بازار کار
۳۴%
تخفیف

آموزش کورل دراو ویژه بازار کار

۳.۰۰ ۱ رای
۱۴۸,۰۰۰ تومان ۹۸,۰۰۰ تومان
۵۸
۱۴۸,۰۰۰ تومان ۹۸,۰۰۰ تومان
آموزش نقاشی دیجیتال با قلم نوزی
۴۰%
تخفیف

آموزش نقاشی دیجیتال در فتوشاپ

۲.۰۰ ۱ رای
۹۹,۰۰۰ تومان ۵۹,۰۰۰ تومان
۶۰
۹۹,۰۰۰ تومان ۵۹,۰۰۰ تومان
آموزش فتوکالیگرافی
۴۲%
تخفیف

آموزش فتوکالیگرافی حرفه ای

۴.۶۷ ۳ رای
۴۸,۰۰۰ تومان ۲۸,۰۰۰ تومان
۱۱۹
۴۸,۰۰۰ تومان ۲۸,۰۰۰ تومان
  • همه دوره ها
  • فتوشاپ
  • وکتور دیزاین
  • سینمای دیجیتال
  • وب
  • هیئت یار
آموزش نرم افزار ادیوس 7
۴۱%
تخفیف

آموزش ادیوس ویژه آتلیه ها

۵.۰۰ ۲ رای
۱۴۸,۰۰۰ تومان ۸۸,۰۰۰ تومان
۶۱
۱۴۸,۰۰۰ تومان ۸۸,۰۰۰ تومان
آموزش پروژه محور پریمیر
۳۴%
تخفیف

آموزش پریمیر ویژه بازار کار

۵.۰۰ ۱ رای
۱۴۸,۰۰۰ تومان ۹۸,۰۰۰ تومان
۵۹
۱۴۸,۰۰۰ تومان ۹۸,۰۰۰ تومان
آموزش جامع افتر افکت
۳۴%
تخفیف

آموزش افترافکت ویژه بازار کار

بدون امتیاز ۰ رای
۱۴۸,۰۰۰ تومان ۹۸,۰۰۰ تومان
۳۲
۱۴۸,۰۰۰ تومان ۹۸,۰۰۰ تومان
آموزش تکنیک های فتوکامپوزیت
۴۲%
تخفیف

آموزش تکنیک های فتوکامپوزیت

۴.۰۰ ۲ رای
۴۸,۰۰۰ تومان ۲۸,۰۰۰ تومان
۶۲
۴۸,۰۰۰ تومان ۲۸,۰۰۰ تومان
آموزش ترکیب تصاویر و فتومونتاژ
۳۱%
تخفیف

آموزش فتومونتاژ و ترکیب تصاویر

۵.۰۰ ۲ رای
۱۲۸,۰۰۰ تومان ۸۸,۰۰۰ تومان
۹۱
۱۲۸,۰۰۰ تومان ۸۸,۰۰۰ تومان
افترافکت
۳۴%
تخفیف

آموزش افترافکت ویژه بازار کار ۲

۴.۰۰ ۱ رای
۱۴۸,۰۰۰ تومان ۹۸,۰۰۰ تومان
۶۶
۱۴۸,۰۰۰ تومان ۹۸,۰۰۰ تومان
۳۴%
تخفیف

آموزش ایلاستریتور ویژه بازار کار

۳.۰۰ ۴ رای
۱۴۸,۰۰۰ تومان ۹۸,۰۰۰ تومان
۱۳۳
۱۴۸,۰۰۰ تومان ۹۸,۰۰۰ تومان
آموزش کورل درا ویژه بازار کار
۳۴%
تخفیف

آموزش کورل دراو ویژه بازار کار

۳.۰۰ ۱ رای
۱۴۸,۰۰۰ تومان ۹۸,۰۰۰ تومان
۵۸
۱۴۸,۰۰۰ تومان ۹۸,۰۰۰ تومان
آموزش نقاشی دیجیتال با قلم نوزی
۴۰%
تخفیف

آموزش نقاشی دیجیتال در فتوشاپ

۲.۰۰ ۱ رای
۹۹,۰۰۰ تومان ۵۹,۰۰۰ تومان
۶۰
۹۹,۰۰۰ تومان ۵۹,۰۰۰ تومان
آموزش فتوکالیگرافی
۴۲%
تخفیف

آموزش فتوکالیگرافی حرفه ای

۴.۶۷ ۳ رای
۴۸,۰۰۰ تومان ۲۸,۰۰۰ تومان
۱۱۹
۴۸,۰۰۰ تومان ۲۸,۰۰۰ تومان
آموزش روتوش و ادیت آتلیه ای در فتوشاپ
۳۴%
تخفیف

آموزش روتوش و ادیت آتلیه ای

۴.۰۰ ۳ رای
۱۱۸,۰۰۰ تومان ۷۸,۰۰۰ تومان
۱۰۸
۱۱۸,۰۰۰ تومان ۷۸,۰۰۰ تومان
آموزش تولید محتوای مذهبی هیئت یار
۲۹%
تخفیف

آموزش تولید محتوای مذهبی(هیئت یار)

۵.۰۰ ۲ رای
۴۸,۰۰۰ تومان ۳۴,۰۰۰ تومان
۲۱۶
۴۸,۰۰۰ تومان ۳۴,۰۰۰ تومان
question