منوی ادیت در فتوشاپ | در حال تکمیل

منوی ادیت در فتوشاپ | در حال تکمیل

 • منوی File در فتوشاپ
 • منوی Edit در فتوشاپ
 • منوی Image در فتوشاپ
 • منوی Layer در فتوشاپ
 • منوی Type در فتوشاپ
 • منوی Select در فتوشاپ
 • منوی Filter در فتوشاپ
 • منوی 3D در فتوشاپ
 • منوی View در فتوشاپ
 • منوی Window  در فتوشاپ
 • منوی Help در فتوشاپ
 • پنل 3D در فتوشاپ
 • پنل Actions در فتوشاپ
 • پنل Adjustments در فتوشاپ
 • پنل Brush Settings در فتوشاپ
 • پنل Brushes در فتوشاپ
 • پنل Channels در فتوشاپ
 • پنل Character در فتوشاپ
 • پنل Character Styles در فتوشاپ
 • پنل Clone Source در فتوشاپ
 • ابزارهای انتخاب Selection tools
 • ابزارهای برش Crop and Slice tools
 • ابزارهای اندازه گیری Measurement tools
 • ابزارهای رتوش Retouching tools
 • ابزارهای نقاشی Painting Tools
 • ابزارهای ترسیم Drawing tools
 • ابزارهای تایپ Type tools
 • ابزارهای حرکتی Navigation tools
 • تنظیمات Brightness/Contrast در فتوشاپ
 • تنظیمات Levels در فتوشاپ
 • تنظیمات Curves در فتوشاپ
 • تنظیمات Exposure در فتوشاپ
 • تنظیمات Vibrance در فتوشاپ
 • تنظیمات Hue/Saturation در فتوشاپ
 • تنظیمات Color Balance در فتوشاپ
 • تنظیمات Black & White در فتوشاپ
 • تنظیمات Photo Filter در فتوشاپ
 • تنظیمات Channel Mixer در فتوشاپ
 • تنظیمات Color Lookup در فتوشاپ
 • تنظیمات Invert در فتوشاپ
 • تنظیمات Posterize در فتوشاپ
 • تنظیمات Threshhold در فتوشاپ
 • تنظیمات Gradient Map در فتوشاپ
 • تنظیمات Selective Color در فتوشاپ

منوی Edit در فتوشاپ شامل فرامین اصلی و همینطور گزینه‌هایی برای ویرایش ویژگی‌های و بعضی از عناصر است. در این صفحه به توضیح تمام گزینه‌های منوی ادیت در فتوشاپ می‌پردازیم.

در این صفحه می‌خوانید:

 • گزینۀ Undo 
 • گزینۀ Redo
 • گزینۀ Toggle Last State
 • گزینۀ Fade
 • گزینۀ Cut
 • گزینۀ Copy
 • گزینۀ Copy Merged
 • گزینۀ Paste
 • گزینۀ Paste Special
 • گزینۀ Clear
 • گزینۀ Search
 • گزینۀ Check Spelling
 • گزینۀ Find and Replace Text
 • گزینۀ Fill
 • گزینۀ Stroke
 • گزینۀ Content-Aware  Fill
 • گزینۀ Content Aware Scale 
 • گزینۀ Puppet Warp
 • گزینۀ Free Transform 
 • گزینۀ Transform
 • گزینۀ Auto-Align Layers
 • گزینۀ Auto-Blend Layers
 • گزینۀ Sky Replacement
 • گزینۀ Define Brush Preset
 • گزینۀ Define Patterns 
 • گزینۀ DEfine Custom Shape
 • گزینۀ Purge
 • گزینۀ Adobe PDF Presets 
 • گزینۀ Presets
 • گزینۀ Remote Connections
 • گزینۀ Color Settings
 • گزینۀ Assign Profile
 • گزینۀ Convert to Profile
 • گزینۀ Keyboard Shortcuts
 • گزینۀ Menus
 • گزینۀ Toolbar
 • گزینۀ Preferences

گزینۀ اول منوی ادیت در فتوشاپ: بازگشت | Undo 

کلیدهای میانبر: Ctrl+Z

عملکرد: با انتخاب این گزینه که جزو پرکاربردترین گزینه‌های منوی ادیت است، در مراحلی که طی کرده‌اید، یک قدم به عقب برمی‌گردید. این مراحل می‌توانند شامل انتخاب یا عادم انتخاب یک ناحیه نیز باشند. بنابراین به عنوان مثال اگر ناحیه‌ای را انتخاب کرده و بعد انتخاب را لغو کنید، با انتخاب این گزینه همان ناحیه مجدداً به همان شکل انتخاب می‌شود.

انجام مجدد | Redo

کلیدهای میانبر: Shift+Ctrl+Z

عملکرد: اگر در مراحل انجام کار به عقب رفته باشید، با انتخاب این گزینه دوباره یک مرحله به جلو می‌روید. به عنوان مثال اگر رنگ یک بخش سبز را به قرمز تغییر داده باشید و بعد Undo کرده و رنگ آن قسمت را دوباره سبز کرده باشید، با انتخاب Redo آن قسمت دوباره قرمز رنگ می‌شود. 

تغییر وضعیت به آخرین حالت | toggle last state

کلیدهای میانبر: Alt+Ctrl+Z

عملکرد: با انتخاب این گزینه به حالت قبل سند برمی‌گردید. در واقع اگر کلیدهای Alt و Ctrl را نگه دارید و کلید Z را چندین بار فشار دهید، قبل و بعد آخرین تغییر روی کارتان را می‌بینید.

محو شدن | Fade

کلیدهای میانبر: Shift+Ctrl+F

عملکرد: وقتی تغییری مثل انواع ادجاسمنت‌ها و فیلترها را روی کارتان اعمال می‌کنید، با انتخاب گزینۀ Fade پنجرۀ کوچکی باز می‌شود تا در صورت لزوم مقدار آن تغییر را کم یا زیاد کنید و یا Blend mode آن را تغییر دهید.

برش | Cut

کلیدهای میانبر: Ctrl+X

این گزینه در حالتی فعال خواهد بود که عنصری را در سند انتخاب کرده باشید. در این صورت با انتخاب گزینۀ Cut آن عنصر از روی سند حذف شده و در کلیپ بورد نگه داشته می‌شود. تا زمانی که آن عنصر در کلیپ بورد وجود دارد، با فشردن کلیدهای Ctrl+V می‌توانید آن را Paste کنید.

کپی | Copy

این گزینه هم زمانی فعال خواهد بود که عنصری انتخاب شده باشد. سپس با انتخاب این گزینه می‌توانید آن عنصر را کپی کنید و هر جای دیگر Paste کنید.

question