کارشناس مهندسی کامپیوتر
هفت سال سابقه کار با نرم افزارهای گرافیکی
اینفلوئنسر و مدرس آنلاین نرم افزار ها

دو سال سابقه تدریس در سایت خانه فتوشاپ