خیلی علاقه مند به دنیای طراحی گرافیک و وب با سال ها سابقه در برنامه های گرافیکی خوش حالم فرصتی در اختیارم قرار داده شده تا بتونم نیازی رو هر چند کوچک از کسی برطرف کنم و امیدوارم بتونم به درستی علمی که دارم هر چند کوچک رو به شما انتقال بدم و در جهت رضایت شما قدمی بردارم