مدرس اختصاصی وب سایت خانه فتوشاپ

بیش از ۶ سال سابقه تدریس در مجتمع فنی تهران

طراح گرافیک و استراتژیست محتوا

۱۷
۱۶۹,۰۰۰ تومان
۱۲
۱۱۸,۰۰۰ تومان
۳۸
۲۹۸,۰۰۰ تومان
۵۰
۱۱۸,۰۰۰ تومان
۱۲۸
۱۲۸,۰۰۰ تومان
۲۵
۴۸,۰۰۰ تومان
۸۸
۶۸,۰۰۰ تومان

آموزش اصولی و جامع ایندیزاین

بدون امتیاز ۰ رای
۹۹,۰۰۰ تومان
۳۸
۹۹,۰۰۰ تومان

آموزش اصولی لایت روم

بدون امتیاز ۰ رای
۱۱۸,۰۰۰ تومان
۳۴
۱۱۸,۰۰۰ تومان
۵۷
۱۲۸,۰۰۰ تومان
۱۲۸
۱۳۸,۰۰۰ تومان
۸۹
۱۲۸,۰۰۰ تومان