مدرس اختصاصی وب سایت خانه فتوشاپ

بیش از ۶ سال سابقه تدریس در مجتمع فنی تهران

طراح گرافیک و استراتژیست محتوا

۷
۱۴۸,۰۰۰ تومان
۸
۹۸,۰۰۰ تومان
۳۴
۲۴۸,۰۰۰ تومان
۴۹
۸۸,۰۰۰ تومان
۱۱۹
۱۱۸,۰۰۰ تومان
۱۵
۳۴,۰۰۰ تومان
۷۷
۴۸,۰۰۰ تومان

آموزش اصولی و جامع ایندیزاین

بدون امتیاز ۰ رای
۸۸,۰۰۰ تومان
۳۴
۸۸,۰۰۰ تومان

آموزش اصولی لایت روم

بدون امتیاز ۰ رای
۸۸,۰۰۰ تومان
۳۲
۸۸,۰۰۰ تومان
۵۱
۱۱۸,۰۰۰ تومان
۱۰۹
۱۱۸,۰۰۰ تومان
۷۹
۱۱۸,۰۰۰ تومان