طلبه ساکن استان یزد متخصص در کارهای مذهبی، هیئتی با سابقه همکاری چندساله با هیئت‌ها و ارگان‌های مذهبی و فعال در حوزه‌های گرافیک، تدوین و جلوه‌های ویژه مذهبی