رشته تحصیلیم در اصل نرم افزار هست ولی با علاقه شدیدی که به نرم افزار فتوشاپ و ایلاستریتور دارم به این سمت گرایش پیدا کردم و چندساله دارم فتوشاپ کار میکنم.