طراح و گرافیست، سابقه همکاری با وب سایت های پارس گرافیک و قنوت و چند سایت و کانال گرافیکی دیگر…
تجربه کاری چندساله در دفتر چاپ و تبلیغات و همکاری با بخش طراحی گرافیکی هیئت های مذهبی شهر یزد.