آشنایی من با نرم افزار فتوشاپ برمیگرده به حدود سال ۹۶ که با علاقه شدیدی که داشتم بکمک یکیی از دوستان و دوره آموزشی خیلی زود به فتوشاپ مسلط شدم بعدش کار ادیت و روتوش رو یاد گرفتم و در نهایت رفتم تو کار فتومونتاژ..

خیلی دوست دارم آموخته های خودمو با دیگران به اشتراک بذارم و بخاطر همین شروع به تدریس در این زمینه کردم..