مدرس اختصاصی وب سایت خانه فتوشاپ

بیش از ۶ سال سابقه تدریس در مجتمع فنی تهران

طراح گرافیک و استراتژیست محتوا

دروس ارائه شده توسط مهندس خسروآبادی
۲
۳۹۹,۰۰۰ تومان
۱۹
۳۹۹,۰۰۰ تومان
۵۲
۲۴۹,۰۰۰ تومان
۱۴۲
۳۹۹,۰۰۰ تومان
۳۱
۱۴۹,۰۰۰ تومان
۱۰۴
۱۹۹,۰۰۰ تومان
۴۷
۲۹۹,۰۰۰ تومان
۳۶
۱۹۹,۰۰۰ تومان
۷۳
۲۹۹,۰۰۰ تومان
۱۴۷
۲۹۹,۰۰۰ تومان
۱۰۵
۲۹۹,۰۰۰ تومان
مقالات ارائه شده توسط مهندس خسروآبادی
No more posts to show