دانشنامه فتوشاپ کاری از خانه فتوشاپ

آخرین بروزرسانی مهر ۱۴۰۰

با منوهای فتوشاپ آشنا شوید

دنیای نور و رنگ با ادجاستمنت‌های فتوشاپ

معرفی پنل های فتوشاپ

پنل Adjustments در فتوشاپ

همان‌طور که می‌دانید، ادجاسمنت‌ها از مهم‌ترین قابلیت‌های فتوشاپ هستند که برای تنظیم نور و رنگ …

پنل History در فتوشاپ

پنل‌ها
پنل Adjustments در فتوشاپ
مطالعه دانشنامه
پنل‌ها
پنل History در فتوشاپ
مطالعه دانشنامه
ادجاستمنت‌ها
تنظیمات Channel Mixer در فتوشاپ
مطالعه دانشنامه
ادجاستمنت‌ها
تنظیمات Selective Color در فتوشاپ
مطالعه دانشنامه
ادجاستمنت‌ها
تنظیمات Threshhold در فتوشاپ
مطالعه دانشنامه
ادجاستمنت‌ها
تنظیمات Gradient Map در فتوشاپ
مطالعه دانشنامه
ادجاستمنت‌ها
تنظیمات Posterize در فتوشاپ
مطالعه دانشنامه
ادجاستمنت‌ها
تنظیمات Invert در فتوشاپ
مطالعه دانشنامه
ادجاستمنت‌ها
تنظیمات Color Lookup در فتوشاپ
مطالعه دانشنامه
ادجاستمنت‌ها
تنظیمات Photo Filter در فتوشاپ
مطالعه دانشنامه
ادجاستمنت‌ها
تنظیمات Black and White در فتوشاپ
مطالعه دانشنامه
ادجاستمنت‌ها
تنظیمات Color Balance در فتوشاپ
مطالعه دانشنامه
ادجاستمنت‌ها
تنظیمات Hue/Saturation در فتوشاپ
مطالعه دانشنامه
ادجاستمنت‌ها
تنظیمات Vibrance در فتوشاپ
مطالعه دانشنامه
ادجاستمنت‌ها
تنظیمات Exposure در فتوشاپ
مطالعه دانشنامه
ادجاستمنت‌ها
تنظیمات Curves در فتوشاپ
مطالعه دانشنامه
ادجاستمنت‌ها
تنظیمات Level در فتوشاپ
مطالعه دانشنامه
ادجاستمنت‌ها
تنظیمات Brightness/Contrast در فتوشاپ
مطالعه دانشنامه
منوها
منوی Help در فتوشاپ
مطالعه دانشنامه
منوها
منوی Window در فتوشاپ
مطالعه دانشنامه